Cennik usług


Usługa

Cena

Wizyta okulistyczna dorośli, dzieci, niemowlęta 150 zł
Wizyta okulistyczna z doborem soczewek kontaktowych miękkich 200 zł
Badanie kierowców 150 zł
Usunięcie ciała obcego 150 zł
OCT 150 zł
Wydanie zaświadczenie o stanie oczu dla celów urzędowych i orzeczniczych
na podstawie dokumentacji medycznej
50 zł
Pole widzenia 50 zł
Kolorowa fotografia dna oka 100 zł
Badanie irydologiczne 150 zł
Płukanie dróg łzowych 200 zł
Usuwanie nieprawidłowo rosnących rzęs 50 zł
Autorefraktometr 25 zł
Pomiar ciśnienia 25 zł

Gabinet Okulistyczny i Medycyny Naturalnej